آرشیو خبرها
نوین چرم

دعوت از نوین چرم در نشست وزیر محترم صنایع و سفرا و رایزنان ایرانی

حضور نوین چرم در نشست وزیر محترم صنایع، معادن و تجارت به همراه 76 سفیر و 33 رایزن بازگانی جمهوری اسلامی ایران: